Microsilica - Sioxid®

MICROSILICA-SIOXID® je obchodným označením jemnodisperzného silikátového materiálu sivej farby. MICROSILICA – SIOXID® predstavuje extrémne jemnozrnné, kondenzované výpary oxidu kremičitého, ktoré sa získavajú z elektrických oblúkových pecí pri výrobe ferosilícia.

Fyzikálne údaje

Špecifická hmotnosť nezhutneného MICROSILICA - SIOXIDU® je približne 220 kg/m3. Sypná objemová hmotnosť v pôvodnej nezhutnenej forme je približne 130 až 350 kg/m3. V záujme zlepšenia manipulácie a prepravy zhutňovaním mikropeletizáciou je možné dosiahnuť objemovú hmotnosť v rozsahu 450 až 650 kg/m3. Jemnosť úletu vyjadrená merným povrchom (tzv. metóda BET) je pravidla v rozmedzí 15 000 až 30 000 m2/kg, keď väčšina častíc má priemer 0,1 až 0,2 μm. Strata žíhaním L. O. I. pri 750°C je max. 3 %.

Použitie

Použitie MICROSILICA – SIOXIDU® v stavebnom priemysle umožňuje certifikát preukázania zhody podľa EN 13263-1: 2005 + A1: 2009 vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným. Pri použití Microsilica – Sioxidu® do betónov sa zlepšuje ich pevnosť, odolnosť voči opotrebeniu, chemickej degradácii a účinkom korózie. Existujú i ďalšie oblasti aplikácie kondenzovaného oxidu kremičitého pri výrobe zmesného cementu, prefabrikovaných zmesí, žiaruvzdorných materiálov a stavebných výrobkov (fiber cement), kde sa vyžaduje náhrada za azbest. Malé objemy MICROSILICA – SIOXIDU® majú tiež použitie ako aditíva do cementov špeciálneho použitia, ako pigment a aditíva do papieru a plastov a pre zemnú injektáž a injektáž do skalných podkladov, v gumárenskom priemysle, prípadne pre iné špecifické použitie.

Balenie a doprava

Doprava MICROSILICA – SIOXIDU® sa zabezpečuje spravidla autocisternami, prípadne sa výrobok balí do big-bagov s hmotnosťou zabaleného produktu v nezhutnenej forme cca 350 kg a v zhutnenej peletizovanej forme cca 1 100 kg. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.

Veľkosť častíc (μm)

Typ 0,1 - 0,2

 

Sypná hmotnosť (kg/m3)

Nezhutnená forma

Zhutnená forma

Microsilica - Sioxid®

130 - 350

450 - 650

 

Chemické zloženie v %

Si

Al2O3

CaO+MgO

 K2O+Na2O

Strata žíhaním

Microsilica - Sioxid®

min. 89

max. 2

max. 3

max. 4

max. 3

Súbory na stiahnutie