Základný profil

OFZ, a. s. je diverzifikovaným stredoeurópskym výrobcom ferozliatin. História spoločnosti siaha až do roku 1952, kedy boli vyrobené prvé ferozliatiny na Slovensku.
 
Dnes spoločnosť vyrába a zákazníkom ponúka širokú paletu ferozliatin na báze mangánu a kremíka (FeMnC, FeMnMC, FeSiMn, FeSi 45 %, FeSi 65 %, FeSi 75 %, FeSiCa). Okrem masových ferozliatin OFZ, a. s. vyrába aj plnené profily s náplňou FeSiCa, S, C, CaFe, CaFeAl, Ti, FeSi. 
Do jeho výrobného programu sú zaradené aj vedľajšie produkty vyrábané zo zachytených úletov a trosiek – výrobky pre stavebný priemysel Microsilica Sioxid®, Grasimat a Simat.
 
OFZ, a. s. sa nachádza uprostred hutníckych centier Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska. Je jedným z najdôležitejších dodávateľov ferozliatin pre región strednej Európy, keď takmer 93 % výroby je umiestňované práve na týchto trhoch.
 
Spoločnosť má od roku 1994 vybudovaný systém manažérstva kvality (podľa STN EN ISO 9001), certifikovaný spoločnosťou TŰV Nord. Od roku 1996 bola pridruženým členom Európskej asociácie výrobcov ferozliatin Euroalliages so sídlom v Bruseli a od roku 2004 sa stala jej riadnym členom. Spoločnosť je takisto členom Medzinárodného mangánového inštitútu IMnI so sídlom v Paríži od roku 2000 a pridruženým členom CaSi inštitútu so sídlom v Bruseli od roku 2013.

 

Súbory na stiahnutie